Ιστορία της φωτογραφίας

23/07/2017
Φωτογραφία

Ιστορία της φωτογραφίας

Ιστορία της φωτογραφίας Camera obscura Αναπάρασταση ενός τύπου camera obscura. Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούν ουσιαστικά απλές προβολές εικόνων πάνω σε κάποια επιφάνεια. Ως πρώτη φωτογραφική “μηχανή” μπορεί […]